Príklad:

Sladká paprika neobsahuje žiadny capsaicin tak na Scovilleho stupnici má hodnotu 0 (paprika je celá, neriedená a nepáli). Naproti tomu napr. Habanero má pálivosť cca 400 000 SHU, z čoho vyplýva, že roztok má byť 400 000 krát riedený vodou, než je capsaicin nedetekovateľný. 16 Scovilleho jednotiek zodpovedá množstvo kapsaicínu nariedeného 1 k milióna, preto najvyššia možná dosiahnutá hodnota - pre čistý 100% kapsaicín - dosahuje 16 miliónov SHU. Najväčšou slabinou Scovilleho organoleptického testu je jeho nepresnosť zapríčinená ľudským prvkom
.

Počet SHU pre rôzne odrody paprík

Namerané hodnoty SHU sa môžu líšiť v závislosti na odrode, podnebie alebo i pôde a údaje v nasledujúcej tabuľke približný rozsah pálivosti vybraných odrôd chilli papričiek.

zdroj: http://jalapeno.cz/stupnice-palivosti-chilli-papricek-shu/